Aktuella emissionsuppdrag

Villkor

DET SVENSKA INVESTERARSKYDDET

I enlighet med ett EG-direktiv har Sverige infört regler om investerarskydd. Skyddet gäller först när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du som kund inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Skyddet gäller inte värdeförändringar på aktier och andra värdepapper. Investerarskyddet omfattar värdepapper som ett institut hanterar för sina kunders räkning i samband med att en investeringstjänst utförs (till exempel köp, försäljning och deponering av värdepapper). Med värdepapper menas bland annat aktier, obligationer och olika typer av derivat. Skyddet gäller också de pengar som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet i samband med investeringstjänsten. Som kund får du ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut. Skyddet infördes i Sverige 1999 och baseras på ett EG-direktiv. Motsvarande system finns i övriga EU-länder. Investerarskydd finns också i flera länder utanför EU.

KUNDKATEGORISERING

Eminova Fondkommissions kunder kategoriseras som icke professionella kunder om inte annat överenskommes. Mer information om kundkategorier samt byte av kundkategori finner ni i dokumentet här. Som icke-professionell kund omfattas man av den högsta skyddsnivån enligt lagen, vilket innebär att Eminova Fondkommission bl.a. ska informera kunden om finansiella instrument och riskerna med dessa samt att PFK ska bedöma om bolagets tjänster är passande för kunden. Vid utförande och vidarebefordran av order på kundens eget initiativ angående s.k. okomplicerade finansiella instrument gör Eminova ingen bedömning huruvida tjänsten är passande för kunden. Information om investeringar i aktier och de risker som är förenade med dessa finner ni under ”Risker” på denna hemsida.

RISKER

En investering i aktier eller aktierelaterade instrument är alltid förenad med risker. Hela eller delar av det investerade beloppet kan gå förlorat. Innan ni investerar skall ni ta del av och ha förstått informationen i dokumentet nedan.
Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument.

DU SOM KUND MÅSTE VARA INFÖRSTÅDD MED BL.A. FÖLJANDE:

– att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk

– att Du som kund själv noga måste sätta Dig in i värdepappersföretagets allmänna villkor för handel med finansiella instrument och i förekommande fall information i prospekt samt övrig information om aktuellt finansiellt instrument, dess egenskaper och risker

– att vid handel med finansiella instrument det är viktigt att kontrollera avräkningsnota och annan rapportering avseende Dina placeringar samt omgående reklamera fel

– att det är viktigt att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i finansiella instrument

– att Du som kund själv måste initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på Dina placeringar eller andra positioner

Information om olika typer av finansiella instrument och handel med finansiella instrument jämte förslag till ytterligare litteratur på området återfinns också t.ex. på Konsumenternas bank- och finansbyrås hemsida, www.konsumentbankbyran.se, och på SwedSecs hemsida, www.swedsec.se .

Ett urval av tidigare emissionsuppdrag

GSM Electric AB

Publik nyemission

13 Sep - 04 Oct 2021

Likvid ca 12 Mkr.

Braincool AB

OPTIONSLÖSEN TO 2

17 Sep - 01 Oct 2021

OptiMobile AB (publ)

Optionslösen

20 Sep - 30 Sep 2021

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Optionslösen

14 Sep - 25 Sep 2021

Aprendere Skolor AB

Publik Nyemission

30 Aug - 13 Sep 2021

Likvid 20 Mkr

Braincool AB

OPTIONSLÖSEN TO 3

24 Aug - 07 Sep 2021

Gold Town Games AB

Företrädesemission

01 Jul - 15 Jul 2021

Likvid ca 12,5 Mkr

Axkid AB

FÖRETRÄDESEMISSION

29 Jun - 13 Jul 2021

Likvid ca 15,9 Mkr

Wicket Gaming AB

PUBLIK NYEMISSION

21 Jun - 05 Jul 2021

Likvid ca 19 Mkr

Effnetplattformen Holding AB

Företrädesemission

17 Jun - 02 Jul 2021

Likvid ca 24 Mkr

Abelco Investment Group AB (publ)

Optionslösen

01 Jun - 30 Jun 2021

Likvid ca 18 Mkr

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Uppköpserbjudande

28 May - 28 Jun 2021

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Optionslösen

15 Jun - 26 Jun 2021

Intellego Technologies AB

PUBLIK NYEMISSION

28 May - 11 Jun 2021

Likvid ca 15 Mkr

Rabbalshede Kraft AB

Företrädesemission

27 May - 10 Jun 2021

Likvid ca 488 Mkr

LL Lucky Games AB

Publik Nyemission

26 May - 09 Jun 2021

Likvid ca 20 Mkr

Ellwee AB (publ)

OPTIONSLÖSEN TO 1

01 May - 31 May 2021

Duearity AB

Publik Nyemission

13 Apr - 27 Apr 2021

Likvid ca 24,9 Mkr

Spermosens AB

PUBLIK NYEMISSION

25 Mar - 12 Apr 2021

Likvid ca 24 Mkr

Grundingen Fastighets AB

FÖRETRÄDESEMISSION

11 Mar - 08 Apr 2021

Likvid ca 25,7 Mkr

Plexian AB (publ)

Publik Nyemission

16 Mar - 30 Mar 2021

Likvid ca 40 Mkr

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Optionslösen

16 Mar - 27 Mar 2021

Euroafrica Digital Ventures AB

Publik Nyemission

08 Mar - 22 Mar 2021

Likvid ca 20 Mkr

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

02 Feb - 26 Feb 2021

Likvid ca 35 Mkr

Ytrade Group AB (publ)

PUBLIK NYEMISSION

09 Feb - 23 Feb 2021

Likvid ca 35 Mkr

Plexian AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

18 Jan - 01 Feb 2021

Likvid ca 2,1 Mkr

ELLWEE AB (publ)

PUBLIK NYEMISSION

28 Dec - 11 Jan 2021

Likvid ca 45 Mkr

Axolot Solutions Holding AB

FÖRETRÄDESEMISSION

08 Dec - 22 Dec 2020

Likvid ca 25 Mkr

Zazz Energy of Sweden AB (publ)

PUBLIK NYEMISSION

13 Nov - 18 Dec 2020

Likvid ca 5Mkr

Nordic Rice AB (publ)

Publik Nyemission

25 Nov - 18 Dec 2020

Likvid ca 15 Mkr

Peptonic Medical AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

01 Dec - 15 Dec 2020

Likvid ca 25 Mkr

Peckas Naturodlingar AB (publ)

Företrädesemission

01 Dec - 15 Dec 2020

Likvid ca 26,5 Mkr

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Företrädesemission

25 Nov - 09 Dec 2020

Likvid ca 24 Mkr

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Företrädesemission

18 Nov - 02 Dec 2020

Likvid ca 270 Mkr

Abelco Investment Group AB (publ)

Optionslösen

01 Nov - 30 Nov 2020

Likvid ca 18,6 Mkr

Parans Solar Lighting AB

Optionslösen

14 Nov - 27 Nov 2020

Likvid ca 1,8 Mkr

CirChem AB

Publik Nyemission

11 Nov - 25 Nov 2020

Emissionslikvid ca 18,5 Mkr

Gaming Corps AB

FÖRETRÄDESEMISSION

04 Nov - 18 Nov 2020

Likvid ca. 26 Mkr

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

RIKTAD NYEMISSION TILL UTVALDA INVESTERARE SAMT RIKTAD NYEMISSION TILL ALLMÄNHETEN

02 Nov - 11 Nov 2020

Likvid 600 Mkr

Redwood Pharma AB

Optionslösen

05 Oct - 16 Oct 2020

Likvid ca 9,5 Mkr

Metacon AB (publ)

Företrädesemission

21 Sep - 05 Oct 2020

Likvid ca 80 Mkr

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

09 Sep - 25 Sep 2020

Likvid ca 10 Mkr

GPX Medical AB

Publik Nyemission

07 Sep - 21 Sep 2020

Likvid ca 22,5 Mkr

LifeClean International AB (publ)

Publik Nyemission

02 Sep - 16 Sep 2020

Likvid ca 39,9 Mkr

EYEONID GROUP AB (publ)

Optionslösen

24 Jul - 07 Aug 2020

Likvid ca 5 Mkr

Parans Solar Lighting AB (publ)

Optionslösen

20 Jun - 04 Jul 2020

Likvid ca 1,3 Mkr

IES Internet Express Scandinavia AB

FÖRETRÄDESEMISSION

17 Jun - 01 Jul 2020

Förlängd till 31 oktober 2020
Likvid ca 25 Mkr

Raybased AB (publ)

Företrädesemission

09 Jun - 23 Jun 2020

Likvid ca 24,5 Mkr

Optimobile AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

02 Jun - 16 Jun 2020

Likvid ca 7,9 Mkr

Aegirbio AB

PUBLIK NYEMISSION

01 Jun - 15 Jun 2020

Likvid ca 15 Mkr

Bayn Europe AB (publ)

Optionslösen

28 May - 11 Jun 2020

Likvid ca 0,8 Mkr

Räntespar i Sverige AB (publ)

PUBLIK NYEMISSION

04 May - 08 Jun 2020

Hybricon Bus System AB (publ)

Företrädesemission

27 Apr - 12 May 2020

Likvid ca 26 Mkr

Invajo Technologies AB (publ)

Publik Nyemission

14 Apr - 28 Apr 2020

Likvid ca 22 Mkr

Papilly AB

Företrädesemission

07 Apr - 22 Apr 2020

Likvid ca 15 Mkr

Bioextrax AB

Publik nyemission

25 Mar - 08 Apr 2020

Likvid ca 6,4 Mkr

Hubory AB

PUBLIK NYEMISSION

17 Feb - 04 Mar 2020

Likvid ca 5 Mkr

Peckas naturodlingar AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

17 Feb - 02 Mar 2020

Likvid ca 11,2 Mkr

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

07 Feb - 26 Feb 2020

Likvid ca 15 Mkr

Akobo Minerals AB

Företrädesemission

27 Jan - 21 Feb 2020

Likvid ca 8,3 Mkr

FRISQ Holding AB (publ)

Företrädesemission

04 Feb - 18 Feb 2020

Likvid ca 64 Mkr

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

28 Jan - 11 Feb 2020

Likvid ca 50 Mkr

Industrial Solar Holding Europe AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

17 Jan - 05 Feb 2020

Likvid ca 24,7 Mkr

Veg of Lund AB (publ)

Publik Nyemission

13 Jan - 27 Jan 2020

Likvid ca 30 Mkr

Intergiro International AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

06 Dec - 22 Jan 2020

Likvid ca 25 Mkr

Brighter AB

Företrädesemission

13 Dec - 10 Jan 2020

Likvid ca 192 Mkr

Classic Living CL AB

Företrädesemission

04 Dec - 18 Dec 2019

Likvid ca 11,5 Mkr

Advanced Stabilized Technology Group AB

Företrädesemission

29 Nov - 13 Dec 2019

Likvid ca 37,5 Mkr

ApParkingspot Nordic AB

Publik nyemission

20 Nov - 10 Dec 2019

Likvid ca 9,5 Mkr

Miris Holding AB

FÖRETRÄDESEMISSION

18 Nov - 04 Dec 2019

Likvid ca 25,7 Mkr

SaltX Technology Holding AB

FÖRETRÄDESEMISSION

14 Nov - 28 Nov 2019

Likvid ca 80 Mkr

AB Igrene

Företrädesemission

12 Nov - 26 Nov 2019

Likvid ca 22,3 Mkr

M.O.B.A Network AB

Publik nyemission

08 Nov - 21 Nov 2019

Likvid ca 25,5 Mkr

Grundingen Fastighets AB

FÖRETRÄDESEMISSION

06 Nov - 20 Nov 2019

Likvid ca 24,5 Mkr

Aegirbio AB

Optionslösen

26 Jun -