Aktuella emissionsuppdrag

Villkor

DET SVENSKA INVESTERARSKYDDET

I enlighet med ett EG-direktiv har Sverige infört regler om investerarskydd. Skyddet gäller först när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du som kund inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Skyddet gäller inte värdeförändringar på aktier och andra värdepapper. Investerarskyddet omfattar värdepapper som ett institut hanterar för sina kunders räkning i samband med att en investeringstjänst utförs (till exempel köp, försäljning och deponering av värdepapper). Med värdepapper menas bland annat aktier, obligationer och olika typer av derivat. Skyddet gäller också de pengar som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet i samband med investeringstjänsten. Som kund får du ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut. Skyddet infördes i Sverige 1999 och baseras på ett EG-direktiv. Motsvarande system finns i övriga EU-länder. Investerarskydd finns också i flera länder utanför EU.

KUNDKATEGORISERING

Eminova Fondkommissions kunder kategoriseras som icke professionella kunder om inte annat överenskommes. Mer information om kundkategorier samt byte av kundkategori finner ni i dokumentet här. Som icke-professionell kund omfattas man av den högsta skyddsnivån enligt lagen, vilket innebär att Eminova Fondkommission bl.a. ska informera kunden om finansiella instrument och riskerna med dessa samt att PFK ska bedöma om bolagets tjänster är passande för kunden. Vid utförande och vidarebefordran av order på kundens eget initiativ angående s.k. okomplicerade finansiella instrument gör Eminova ingen bedömning huruvida tjänsten är passande för kunden. Information om investeringar i aktier och de risker som är förenade med dessa finner ni under ”Risker” på denna hemsida.

RISKER

En investering i aktier eller aktierelaterade instrument är alltid förenad med risker. Hela eller delar av det investerade beloppet kan gå förlorat. Innan ni investerar skall ni ta del av och ha förstått informationen i dokumentet nedan.
Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument.

DU SOM KUND MÅSTE VARA INFÖRSTÅDD MED BL.A. FÖLJANDE:

– att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk

– att Du som kund själv noga måste sätta Dig in i värdepappersföretagets allmänna villkor för handel med finansiella instrument och i förekommande fall information i prospekt samt övrig information om aktuellt finansiellt instrument, dess egenskaper och risker

– att vid handel med finansiella instrument det är viktigt att kontrollera avräkningsnota och annan rapportering avseende Dina placeringar samt omgående reklamera fel

– att det är viktigt att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i finansiella instrument

– att Du som kund själv måste initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på Dina placeringar eller andra positioner

Information om olika typer av finansiella instrument och handel med finansiella instrument jämte förslag till ytterligare litteratur på området återfinns också t.ex. på Konsumenternas bank- och finansbyrås hemsida, www.konsumentbankbyran.se, och på SwedSecs hemsida, www.swedsec.se .

Ett urval av tidigare emissionsuppdrag

Oblique Therapeutics AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

20 Feb - 12 mar 2024

Likvid ca. 28,6 Mkr

Qlife Holding AB

FÖRETRÄDESEMISSION

12 Feb - 26 feb 2024

Likvid ca. 49,5 MKr

Apstec Sweden Holding AB (publ)

Företrädesemission

08 Feb - 26 feb 2024

Gold Town Games AB

FÖRETRÄDESEMISSION

08 Nov - 22 nov 2023

Likvid ca 6,8 Mkr

Scandinavian ChemoTech AB

Företrädesemission

01 Jan - 8 nov 2023

Likvid ca. 14,85 Mkr

Quickbit eu AB (publ)

Företrädesemission

01 Jan - 6 nov 2023

Likvid ca. 32,5 Mkr

SIBEK AB (publ)

PUBLIK NYEMISSION

01 Jan - 26 okt 2023

Likvid ca. 10,6 Mkr

Duearity AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

01 Jan - 16 okt 2023

Likvid ca. 26 Mkr

BlueBarricade Blockchain & AI Technology AB

Företrädesemission

28 Jun - 13 okt 2023

Likvid ca. 26,4 Mkr

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

UPPKÖPSERBJUDANDE

15 Sep - 13 okt 2023

byWit AB

FÖRETRÄDESEMISSION

07 Sep - 6 okt 2023

Likvid ca. 49,7 Mkr

Grundingen Fastighets AB

Företrädesemission

05 Sep - 19 sep 2023

Likvid ca. 26,4 Mkr

Advanced Soltech AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

28 Aug - 11 sep 2023

Likvid ca. 99 Mkr

Refine Group AB

UPPKÖP

03 Jul - 4 sep 2023

iApotek Int AB

Optionslösen

01 Jan - 30 jun 2023

Hoodin AB

FÖRETRÄDESEMISSION

12 Jun - 26 jun 2023

Qlife Holding AB

Optionslösen

07 Jun - 21 jun 2023

Instalco AB

Optionslösen

01 Jan - 16 jun 2023

Nischer Properties AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

01 Jan - 7 jun 2023

Likvid ca. 26,5 Mkr

Nodebis Applications AB (publ)

Företrädesemission

01 Jan - 7 jun 2023

Likvid ca 22,9 Mkr

Episurf Medical AB

Optionslösen

01 Jan - 23 maj 2023

Zazz Energy of Sweden AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

27 Apr - 11 maj 2023

Likvid ca. 26,4 Mkr

Svenska Fribrevsbolaget Partners Sweden AB (publ)

PUBLIK NYEMISSION

20 Apr - 4 maj 2023

Likvid ca 20 Mkr

Zesec of Sweden AB (publ)

Optionslösen

17 Apr - 28 apr 2023

Learning 2 Sleep L2S AB

FÖRETRÄDESEMISSION

11 Apr - 25 apr 2023

Likvid ca. 20,4 Mkr

Ellen AB

FÖRETRÄDESEMISSION

11 Apr - 25 apr 2023

Likvid ca. 6,65 Mkr

Hybricon AB

Företrädesemission

03 Apr - 19 apr 2023

Likvid ca. 11 Mkr

Arctic Blue Beverages AB

Optionslösen

24 Mar - 6 apr 2023

Skogsaktiebolaget Eternali

Publik nyemission

25 Jan - 31 mar 2023

Likvid ca 6 Mkr

Dividend Sweden AB

Optionslösen

16 Feb - 2 mar 2023

CirChem AB

Företrädesemission

08 Feb - 22 feb 2023

Oblique Therapeutics AB (publ)

Företrädesemission

12 Jan - 3 feb 2023

Likvid ca 63,5 Mkr

Spermosens AB

Företrädesemission

09 Jan - 23 jan 2023

Likvid ca. 24,4 Mkr

AegirBio AB

Optionslösen

02 Jan - 16 jan 2023

Padel United Intressenter Sverige AB

Företrädesemission

07 Dec - 28 dec 2022

Likvid ca. 123,3 Mkr

AB Igrene (publ)

Företrädesemission

02 Dec - 16 dec 2022

Likvid 15 Mkr

OptiMobile AB (publ)

Företrädesemission

01 Dec - 15 dec 2022

Likvid ca. 6,6 Mkr

Learning 2 Sleep L2S AB

Optionslösen

01 Dec - 15 dec 2022

Arctic Blue Beverages AB

Företrädesemission

24 Nov - 8 dec 2022

Likvid ca. 5,2 Mkr

Episurf Medical AB

Optionslösen

09 Nov - 23 nov 2022

BrainCool AB (publ)

Företrädesemission

01 Jan - 9 nov 2022

Likvid ca. 82 Mkr

Ellwee AB (publ)

Optionslösen

01 Jan - 4 nov 2022

Svenska Aerogel AB

Optionslösen

01 Jan - 28 okt 2022

Qlife Holding AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

01 Jan - 17 okt 2022

Likvid ca. 76 Mkr

byWiT AB

FÖRETRÄDESEMISSION

05 Sep - 14 okt 2022

Likvid ca 400 Mkr

Arctic Blue Beverages AB

Optionslösen

01 Jan - 14 okt 2022

Zesec of Sweden AB (publ)

Företrädesemission

29 Sep - 13 okt 2022

Likvid ca 26,7 Mkr

CirChem AB

Optionslösen

16 Sep - 30 sep 2022

Learning 2 Sleep L2S AB

Optionslösen

01 Sep - 15 sep 2022

Dividend Sweden AB

Optionslösen

19 Aug - 2 sep 2022

VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Företrädesemission

17 Aug - 31 aug 2022

Likvid ca. 2,7 Mkr

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)

Optionslösen

12 Aug - 19 aug 2022

LL Lucky Games AB (publ)

Företrädesemission

28 Jun - 12 jul 2022

Likvid ca. 13,2 MSEK

TracTechnology

FÖRETRÄDESEMISSION

10 Jun - 1 jul 2022

Likvid ca. 1,7 MSEK

AegirBio AB

Företrädesemission

13 Jun - 27 jun 2022

Likvid ca. 50,5 MSEK

Disruptive Pharma AB

Företrädesemission

01 Jan - 16 jun 2022

Learning 2 Sleep L2S AB

Optionslösen

01 Jun - 15 jun 2022

QBNK HOLDING AB (publ)

Företrädesemission

01 Jan - 10 jun 2022

Likvid ca. 16,1 MSEK

Axolot Solutions Holding AB

Företrädesemission

01 Jan - 8 jun 2022

Likvid ca. 20,4 MSEK

Oblique Therapeutics AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

01 Jan - 3 jun 2022

Likvid ca 46 MSEK

Duearity AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

01 Jan - 30 maj 2022

Likvid ca 24,8 MSEK

Spermosens AB

Optionsinlösen

01 Jan - 23 maj 2022

Zazz Energy of Sweden AB (publ)

Optionsinlösen

01 Jan - 20 maj 2022

Ellwee AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

28 Apr - 12 maj 2022

Likvid ca 75 MSEK

Zhoda Investments AB (publ)

Företrädesemission

28 Apr - 12 maj 2022

Likvid ca 13 MSEK

Actic Group AB

Företrädesemission

22 Apr - 9 maj 2022

Likvid ca 52,5 MSEK

Grundingen Fastighets AB

Företrädesemission

25 Apr - 9 maj 2022

Likvid ca 25.5 Msek

Arctic Blue Beverages AB (publ)

PUBLIK NYEMISSION

20 Apr - 4 maj 2022

Likvid ca 28 MSEK

Job Solution Sweden Holding AB (publ)

Publik nyemission

19 Apr - 3 maj 2022

Likvid ca 15 Msek

Biofrigas Sweden AB (publ)

Optionslösen TO 1

31 Mar - 14 apr 2022

Frisq Holding AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

29 Mar - 12 apr 2022

Likvid ca. 12 Msek

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Uppköpserbjudande

03 Jan - 1 apr 2022

Svenska Aerogel AB

Optionsinlösen

14 Mar - 25 mar 2022

WilLak AB

Optionsinlösen

28 Feb - 11 mar 2022

Braincool AB

Optionslösen TO 3

21 Feb - 3 mar 2022

Classic Living CL AB

Företrädesemission

11 Feb - 25 feb 2022

Likvid ca. 84 Mkr

CirChem AB

FÖRETRÄDESEMISSION

07 Feb - 21 feb 2022

Likvid ca. 24,8 Msek

Purefun Group AB

Erbjudande om förvärv av aktier inför notering

27 Jan - 10 feb 2022

Insplorion AB

Optionslösen TO 1

22 Jan - 5 feb 2022

Plexian AB

Optionslösen

14 Jan - 28 jan 2022

Learning 2 Sleep L2S AB

Publik nyemission

11 Jan - 25 jan 2022

Likvid ca. 11,1 Msek

Zazz Energy of Sweden AB

Optionsinlösen

14 Jan - 25 jan 2022

Hodl SPAC Europe AB

PUBLIK NYEMISSION

27 Dec - 13 jan 2022

Goobit Group AB (publ)

Optionslösen

01 Jul - 31 dec 2021

Intergiro Intl AB (publ)

OPTIONSLÖSEN TO 1 & TO 2

01 Nov - 30 dec 2021

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

26 Nov - 10 dec 2021

AB Igrene

FÖRETRÄDESEMISSION

26 Nov - 10 dec 2021

Likvid ca 10,1 Mkr

Skogsaktiebolaget Eternali

Publik Nyemission

01 Jan - 9 dec 2021

iApotek Int AB

FÖRETRÄDESEMISSION

23 Nov - 7 dec 2021

DS SPAC 1 AB

FÖRETRÄDESEMISSION

18 Nov - 2 dec 2021

Likvid ca 11,3 Mkr

Omnicar Holding AB

OPTIONSLÖSEN TO 2

15 Nov - 30 nov 2021

ChargePanel AB

PUBLIK NYEMISSION

16 Nov - 30 nov 2021

Likvid ca 24,9 Mkr

Episurf Medical AB

Optionslösen

09 Nov - 23 nov 2021

TracTechnology AB

FÖRETRÄDESEMISSION

01 Jan - 22 nov 2021

Likvid ca. 5 Mkr

Nordic Rice AB

FÖRETRÄDESEMISSION

27 Sep - 12 okt 2021

Likvid ca. 10,6 Mkr

Medhelp Care Aktiebolag (publ)

PUBLIK NYEMISSION

27 Sep - 11 okt 2021

Likvid ca. 50 Mkr

GSM Electric AB

Publik nyemission

13 Sep - 4 okt 2021

Likvid ca 12 Mkr.

Braincool AB

OPTIONSLÖSEN TO 2

17 Sep - 1 okt 2021

OptiMobile AB (publ)

Optionslösen

20 Sep - 30 sep 2021

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Optionslösen

14 Sep - 25 sep 2021

Aprendere Skolor AB

Publik Nyemission

30 Aug - 13 sep 2021

Likvid 20 Mkr

Braincool AB

OPTIONSLÖSEN TO 3

24 Aug - 7 sep 2021

Gold Town Games AB

Företrädesemission

01 Jul - 15 jul 2021

Likvid ca 12,5 Mkr

Axkid AB

FÖRETRÄDESEMISSION

29 Jun - 13 jul 2021

Likvid ca 15,9 Mkr

Wicket Gaming AB

PUBLIK NYEMISSION

21 Jun - 5 jul 2021

Likvid ca 19 Mkr

Effnetplattformen Holding AB

Företrädesemission

17 Jun - 2 jul 2021

Likvid ca 24 Mkr

Abelco Investment Group AB (publ)

Optionslösen

01 Jun - 30 jun 2021

Likvid ca 18 Mkr

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Uppköpserbjudande

01 Jan - 28 jun 2021

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Optionslösen

15 Jun - 26 jun 2021

Intellego Technologies AB

PUBLIK NYEMISSION

01 Jan - 11 jun 2021

Likvid ca 15 Mkr

Rabbalshede Kraft AB

Företrädesemission

01 Jan - 10 jun 2021

Likvid ca 488 Mkr

LL Lucky Games AB

Publik Nyemission

01 Jan - 9 jun 2021

Likvid ca 20 Mkr

Ellwee AB (publ)

OPTIONSLÖSEN TO 1

01 Jan - 31 maj 2021

Duearity AB

Publik Nyemission

13 Apr - 27 apr 2021

Likvid ca 24,9 Mkr

Spermosens AB

PUBLIK NYEMISSION

25 Mar - 12 apr 2021

Likvid ca 24 Mkr

Grundingen Fastighets AB

FÖRETRÄDESEMISSION

11 Mar - 8 apr 2021

Likvid ca 25,7 Mkr

Plexian AB (publ)

Publik Nyemission

16 Mar - 30 mar 2021

Likvid ca 40 Mkr

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Optionslösen

16 Mar - 27 mar 2021

Euroafrica Digital Ventures AB

Publik Nyemission

08 Mar - 22 mar 2021

Likvid ca 20 Mkr

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

02 Feb - 26 feb 2021

Likvid ca 35 Mkr

Ytrade Group AB (publ)

PUBLIK NYEMISSION

09 Feb - 23 feb 2021

Likvid ca 35 Mkr

Plexian AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

18 Jan - 1 feb 2021

Likvid ca 2,1 Mkr

ELLWEE AB (publ)

PUBLIK NYEMISSION

28 Dec - 11 jan 2021

Likvid ca 45 Mkr

Axolot Solutions Holding AB

FÖRETRÄDESEMISSION

08 Dec - 22 dec 2020

Likvid ca 25 Mkr

Zazz Energy of Sweden AB (publ)

PUBLIK NYEMISSION

13 Nov - 18 dec 2020

Likvid ca 5Mkr

Nordic Rice AB (publ)

Publik Nyemission

25 Nov - 18 dec 2020

Likvid ca 15 Mkr

Peptonic Medical AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

01 Dec - 15 dec 2020

Likvid ca 25 Mkr

Peckas Naturodlingar AB (publ)

Företrädesemission

01 Dec - 15 dec 2020

Likvid ca 26,5 Mkr

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Företrädesemission

25 Nov - 9 dec 2020

Likvid ca 24 Mkr

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Företrädesemission

18 Nov - 2 dec 2020

Likvid ca 270 Mkr

Abelco Investment Group AB (publ)

Optionslösen

01 Nov - 30 nov 2020

Likvid ca 18,6 Mkr

Parans Solar Lighting AB

Optionslösen

14 Nov - 27 nov 2020

Likvid ca 1,8 Mkr

CirChem AB

Publik Nyemission

11 Nov - 25 nov 2020

Emissionslikvid ca 18,5 Mkr

Gaming Corps AB

FÖRETRÄDESEMISSION

04 Nov - 18 nov 2020

Likvid ca. 26 Mkr

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

RIKTAD NYEMISSION TILL UTVALDA INVESTERARE SAMT RIKTAD NYEMISSION TILL ALLMÄNHETEN

02 Nov - 11 nov 2020

Likvid 600 Mkr

Redwood Pharma AB

Optionslösen

01 Jan - 16 okt 2020

Likvid ca 9,5 Mkr

Metacon AB (publ)

Företrädesemission

21 Sep - 5 okt 2020

Likvid ca 80 Mkr

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

09 Sep - 25 sep 2020

Likvid ca 10 Mkr

GPX Medical AB

Publik Nyemission

07 Sep - 21 sep 2020

Likvid ca 22,5 Mkr

LifeClean International AB (publ)

Publik Nyemission

02 Sep - 16 sep 2020

Likvid ca 39,9 Mkr

EYEONID GROUP AB (publ)

Optionslösen

24 Jul - 7 aug 2020

Likvid ca 5 Mkr

Parans Solar Lighting AB (publ)

Optionslösen

20 Jun - 4 jul 2020

Likvid ca 1,3 Mkr

IES Internet Express Scandinavia AB

FÖRETRÄDESEMISSION

17 Jun - 1 jul 2020

Förlängd till 31 oktober 2020
Likvid ca 25 Mkr

Raybased AB (publ)

Företrädesemission

09 Jun - 23 jun 2020

Likvid ca 24,5 Mkr

Optimobile AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

02 Jun - 16 jun 2020

Likvid ca 7,9 Mkr

Aegirbio AB

PUBLIK NYEMISSION

01 Jun - 15 jun 2020

Likvid ca 15 Mkr

Bayn Europe AB (publ)

Optionslösen

01 Jan - 11 jun 2020

Likvid ca 0,8 Mkr

Räntespar i Sverige AB (publ)

PUBLIK NYEMISSION

01 Jan - 8 jun 2020

Hybricon Bus System AB (publ)

Företrädesemission

27 Apr - 12 maj 2020

Likvid ca 26 Mkr

Invajo Technologies AB (publ)

Publik Nyemission

14 Apr - 28 apr 2020

Likvid ca 22 Mkr

Papilly AB

Företrädesemission

07 Apr - 22 apr 2020

Likvid ca 15 Mkr

Bioextrax AB

Publik nyemission

25 Mar - 8 apr 2020

Likvid ca 6,4 Mkr

Hubory AB

PUBLIK NYEMISSION

17 Feb - 4 mar 2020

Likvid ca 5 Mkr

Peckas naturodlingar AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

17 Feb - 2 mar 2020

Likvid ca 11,2 Mkr

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

07 Feb - 26 feb 2020

Likvid ca 15 Mkr

Akobo Minerals AB

Företrädesemission

27 Jan - 21 feb 2020

Likvid ca 8,3 Mkr

FRISQ Holding AB (publ)

Företrädesemission

04 Feb - 18 feb 2020

Likvid ca 64 Mkr

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

28 Jan - 11 feb 2020

Likvid ca 50 Mkr

Industrial Solar Holding Europe AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

17 Jan - 5 feb 2020

Likvid ca 24,7 Mkr

Veg of Lund AB (publ)

Publik Nyemission

13 Jan - 27 jan 2020

Likvid ca 30 Mkr

Intergiro International AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

06 Dec - 22 jan 2020

Likvid ca 25 Mkr

Brighter AB

Företrädesemission

13 Dec - 10 jan 2020

Likvid ca 192 Mkr

Classic Living CL AB

Företrädesemission

04 Dec - 18 dec 2019

Likvid ca 11,5 Mkr

Advanced Stabilized Technology Group AB

Företrädesemission

29 Nov - 13 dec 2019

Likvid ca 37,5 Mkr

ApParkingspot Nordic AB

Publik nyemission

20 Nov - 10 dec 2019

Likvid ca 9,5 Mkr

Miris Holding AB

FÖRETRÄDESEMISSION

18 Nov - 4 dec 2019

Likvid ca 25,7 Mkr

SaltX Technology Holding AB

FÖRETRÄDESEMISSION

14 Nov - 28 nov 2019

Likvid ca 80 Mkr

AB Igrene

Företrädesemission

12 Nov - 26 nov 2019

Likvid ca 22,3 Mkr

M.O.B.A Network AB

Publik nyemission

08 Nov - 21 nov 2019

Likvid ca 25,5 Mkr

Grundingen Fastighets AB

FÖRETRÄDESEMISSION

06 Nov - 20 nov 2019

Likvid ca 24,5 Mkr

Aegirbio AB

Optionslösen

26 Jun -