Om oss

Vår verksamhet

Eminova är ett kvalificerat service- och rådgivningsbolag som är specialiserat på att axla projektledarrollen i samband med nyemissioner för noterade bolag samt noteringsprocessen för bolag som har för avsikt att notera sig. Till Eminova söker sig företag i många olika typer av branscher som efterfrågar en trygg och effektiv kapitalanskaffningsprocess.

 

Eminova startades 2012 och fungerar idag som en ”one-stop-shop” för företag som efterfrågar högkvalificerad corporate-finance rådgivning med fokus på exempelvis finansiering, ägarstruktur eller administration. För bolag som ska noteras eller är noterade på NASDAQ First North eller NGM MTF kan Eminova åta sig rollen som certified advisor respektive mentor. Våra kunder utgörs av listade företag eller bolag vars aktie står inför listning eller börsnotering, men även familjeföretag och spännande start-ups drar nytta av våra tjänster.

 

Vi hjälper företag hela vägen fram till notering, med alltifrån formalia och anslutning via Euroclear till dokumentation inför notering med prospekt och ansökningshandlingar. Självklart bistår vi våra kunder även vid själva emissionen i nära samarbete med den marknadsplats kunden valt. Vi är en oberoende aktör som inte är knuten till någon specifik marknadsplats. I vissa fall kan vi även hjälpa till att hitta ankarinvesterare samt emissionsgaranter.

Våra medarbetare har under många år arbetat med såväl administration av de flesta typer av kapitalmarknadstransaktioner som corporate finance-relaterad rådgivning och har gedigen erfarenhet från olika befattningar på aktiemarknaden. Vi delar en samsyn kring etik, affärsmetoder och respekt för de aktieägarvärden som våra klientföretag representerar. För rådgivarna är det en självklarhet med ett stort personligt engagemang för och en nära relation med varje kund.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss, oavsett hur konkreta eller hur nära förestående dina planer är. Du får en kopp kaffe i en opretentiös miljö, och tillsammans kan vi diskutera hur dina idéer kan realiseras på bästa sätt.

 

Vi lever på att ge bra råd. Därför vill vi lyssna på dig först!