Curira AB

Curira AB

Styrelsen i Curira AB (org.nr 556979-1477) har den 27 december 2023 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, följt av bolagsstämmans efterföljande godkännande den 5 mars 2024. Emissionen omfattar högst 380 900 280 aktier och kan inbringa bolaget 19 045 014 kronor vid full teckning.