Tessin Nordic Holding AB (publ)

Tessin Nordic Holding AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Tessin Nordic Holding AB (org.nr 559085-5721) har den 5 juni 2024 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 58 353 940 aktier och kan inbringa bolaget 5 835 394,00 kronor vid full teckning.