Hybricon AB

Hybricon AB

Den 17 maj - 31 maj 2024  kan innehavare av optionerna (TO 3) växla dessa till aktier. Två (2) TO 3  kan växlas till en (1) ny aktie, till ett pris av 1,00 kr per aktie.

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.