ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)

Styrelsen i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (org.nr 559212-5685) har den 8 februari 2024 beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, följt av bolagsstämmans efterföljande godkännande den 2 maj 2024. Emissionen omfattar högst 102 848 381 units och kan inbringa bolaget ca. 43,2 MSEK vid full teckning.