Zenergy AB (publ)

Zenergy AB (publ)

Styrelsen i Zenergy AB (org.nr 556796-2260) har den 22 februari 2024 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, följt av bolagsstämmans efterföljande godkännande den 25 mars 2024. Emissionen omfattar högst 250 438 916 units och kan inbringa bolaget ca. 27,5 MSEK vid full teckning.