Kontakta oss

Kontakt

Tfn: 08-684 211 00
info@eminova.se
Fax: 08-684 211 29

 

Klagomål
info@eminova.se
att: “Klagomålsansvarig”

 

Anknutet ombud

Till vårt systerbolag Eminova Partners hemsida

Adress

Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 STOCKHOLM

Bolagsuppgifter

Eminova Fondkommission AB
Org.nr. 556889-7887

möt oss som arbetar här

Gunnar Dahlman

VD / Styrelseledamot

MER INFO

Gunnar har arbetat i värdepappersbolag sedan 1989 med bl.a. backoffice aktiemäkleri och Corporate Finance. Gunnar har genomfört mer än 500 transaktioner inom Corporate Financeområdet, däribland Euroclearanslutningar, listningar/noteringar, uppköp, apportemissioner, private placements, företrädesemissioner samt publika nyemissioner m.m. Förutom detta uppdrag sitter Gunnar som ledamot i Eminova Holding AB samt Valleyman Invest AB.

Michaela Säterfält

Administrativ chef

Jonas Hemmingson

Chef Corporate Finance

Annelie K Håkansson

Projektledare emissionsuppdrag

Therése Söderström

Projektledare emissionsuppdrag

Victoria Söderström

Projektassistent emissionsuppdrag

Louise Nordmark

Projektassistent corporate finance

Styrelsen

Gunnar Dahlman

VD / Styrelseledamot

MER INFO

Gunnar har arbetat i värdepappersbolag sedan 1989 med bl.a. backoffice aktiemäkleri och Corporate Finance. Gunnar har genomfört mer än 500 transaktioner inom Corporate Financeområdet, däribland Euroclearanslutningar, listningar/noteringar, uppköp, apportemissioner, private placements, företrädesemissioner samt publika nyemissioner m.m. Förutom detta uppdrag sitter Gunnar som ledamot i Eminova Holding AB samt Valleyman Invest AB.

Casimir West

Styrelseordförande

MER INFO

Casimir är utbildad företagsekonom och marknadsekonom vid Företagsekonomiska institutet och IHM Business school , Han har lång erfarenhet kring obeståndsfrågor och rekonstruktioner och ägnade 90 talet till att rädda konkursade hotell verksamheter runt om i landet. Casimir har även startat IT bolag sent 90 tal och därefter utvecklat och projekterat privatbostäder. Sedan 2014 har Casimir jobbat med investeringar inom life science området och varit delägare i Eminova Fondkommission, Ordförande Eminova Fondkommission sedan maj 2019.

Pär Dahlman

Styrelseledamot

MER INFO

Pär är utbildad jurist, jur kand-examen vid Göteborgs Universitet. Han har lång erfarenhet från bankvärlden med start i Sundsvallsbanken 1982. Inom Nordea har Pär arbetat som kundansvarig, bankjurist, kreditansvarig, kreditanalytiker och kreditchef. Sedan oktober 2015 arbetar Pär som kreditchef och risk manager i region Personal Banking Direct i Nordea. Förutom detta uppdrag har Pär inga andra styrelseuppdrag.

Eva Riben

Styrelseledamot

MER INFO

Eva har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har arbetat i många år som auktoriserad revisor och partner på PwC inom området Financial Services. Eva kommer närmast från en tjänst som noteringschef på Nordic Growth Market NGM AB. Förutom detta uppdrag sitter Eva i styrelsen för Eminova Holding AB och Eva Riben AB.