Kontakta oss

Kontakt

Tfn: 08-684 211 00
info@eminova.se
Fax: 08-684 211 29

 

CA/Mentor
Tfn: 08-684 211 10
adviser@eminova.se

 

Klagomål
info@eminova.se
att: “Klagomålsansvarig”

 

Anknutet ombud

Till vårt systerbolag Eminova Partners hemsida

Adress

Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 STOCKHOLM

Bolagsuppgifter

Eminova Fondkommission AB
Org.nr. 556889-7887

möt oss som arbetar här

Gunnar Dahlman

VD / Styrelseledamot

MER INFO

Gunnar har arbetat i värdepappersbolag sedan 1989 med bl.a. backoffice aktiemäkleri och Corporate Finance. Gunnar har genomfört mer än 500 transaktioner inom Corporate Financeområdet, däribland Euroclearanslutningar, listningar/noteringar, uppköp, apportemissioner, private placements, företrädesemissioner samt publika nyemissioner m.m. Förutom detta uppdrag sitter Gunnar som ledamot i Eminova Holding AB samt Valleyman Invest AB.

Michaela Säterfält

Administrativ chef

Jonas Hemmingson

Chef Corporate Finance

Annelie K Håkansson

Projektledare emissionsuppdrag

Therése Söderström

Projektledare emissionsuppdrag

Victoria Söderström

Projektassistent emissionsuppdrag

Alexander Klingensjö

Projektledare corporate finance

Louise Nordmark

Projektassistent corporate finance

Styrelsen

Gunnar Dahlman

VD / Styrelseledamot

MER INFO

Gunnar har arbetat i värdepappersbolag sedan 1989 med bl.a. backoffice aktiemäkleri och Corporate Finance. Gunnar har genomfört mer än 500 transaktioner inom Corporate Financeområdet, däribland Euroclearanslutningar, listningar/noteringar, uppköp, apportemissioner, private placements, företrädesemissioner samt publika nyemissioner m.m. Förutom detta uppdrag sitter Gunnar som ledamot i Eminova Holding AB samt Valleyman Invest AB.

Casimir West

Styrelseordförande

MER INFO

Casimir är utbildad företagsekonom och marknadsekonom vid Företagsekonomiska institutet och IHM Business school , Han har lång erfarenhet kring obeståndsfrågor och rekonstruktioner och ägnade 90 talet till att rädda konkursade hotell verksamheter runt om i landet. Casimir har även startat IT bolag sent 90 tal och därefter utvecklat och projekterat privatbostäder. Sedan 2014 har Casimir jobbat med investeringar inom life science området och varit delägare i Eminova Fondkommission, Ordförande Eminova Fondkommission sedan maj 2019.

Pär Dahlman

Styrelseledamot

MER INFO

Pär är utbildad jurist, jur kand-examen vid Göteborgs Universitet. Han har lång erfarenhet från bankvärlden med start i Sundsvallsbanken 1982. Inom Nordea har Pär arbetat som kundansvarig, bankjurist, kreditansvarig, kreditanalytiker och kreditchef. Sedan oktober 2015 arbetar Pär som kreditchef och risk manager i region Personal Banking Direct i Nordea. Förutom detta uppdrag har Pär inga andra styrelseuppdrag.

Eva Riben

Styrelseledamot