Våra tjänster

Corporate Finance

Eminova åtar sig projektledarrollen i samband med noteringar på såväl reglerade marknader (Börser) som alternativa marknader (MTF:er/SME:er).

 

Förutom de rent administrativa tjänsterna upprättar vi noteringshandlingar och analyserar behov av kompletteringar i styrelser och ledningar. Vi hjälper också till att förbereda bolagets organisation inför den nya tillvaron som publikt företag.

Certified Adviser/ Mentor

För bolag som står inför notering eller är noterade på Nasdaq First North Growth Market eller Nordic Growth Markets tillväxtmarknad Nordic SME erbjuder vi tjänsten som Certified Adviser respektive Mentor.

Emissionshantering

Eminova är ett etablerat emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear. Vårt emissionsteam har tillsammans mer än 50 års erfarenhet av emissionshantering och emittentservice. Vi kan genomföra alla typer av transaktioner. Med god service och personligt bemötande behandlar vi varje transaktion med högsta precision och effektivitet. Allt under friktionsfritt samarbete med banker, Euroclear och andra involverade parter.

Marknad

Vi hjälper till med marknadsföring kring er transaktion och anpassar marknadsföringen för just er målgrupp och budget. Förutom det hjälper vi även gärna till med layout av såväl prospekt och memorandum som årsredovisningar och kvartalsrapporter.