Nyemissioner, listningar, optionsprogram, värderingsfrågor och uppköp


Nyemissioner, listningar, optionsprogram, värderingsfrågor och uppköp utgör några av affärslivets mest spännande och väsentliga moment. De kanske inte sker så ofta i varje enskilt bolag, men när de skall genomföras måste transaktionerna ske med precision, i tid och till förutsägbara kostnader.


Läs mer om oss
Vi är stolta över det faktum att våra kunder talar om för oss att vi kör med raka budskap och att vi har en jordnära inställning till hur transaktionerna skall genomföras.