Certified Adviser / Mentor

Certified Adviser

Alla bolag som är eller ska noteras på Nasdaq First North Growth Market måste enligt regelverket ha anlitat en av Nasdaq certifierad Certified Adviser. Detta krävs både för listningsförfarandet samt för hela tiden som bolaget är noterat. Vi hjälper till med hela noteringsprocessen och är sedan löpande tillgängliga för frågor, planering och annat som rör bolagets skyldigheter som noterat bolag. I vårt uppdrag ingår även att vi för Nasdaqs räkning skall kontrollera att bolaget vid var tid uppfyller regelverkets alla krav.

Mentor

Alla bolag som är eller ska noteras på Nordic Growth Markets tillväxtmarknad Nordic SME måste enligt regelverket ha anlitat en av NGM godkänd Mentor. Detta krävs både för listningsförfarandet samt för de två första åren som bolaget är noterat. Vi hjälper till med hela noteringsprocessen och är sedan löpande tillgängliga för frågor, planering och annat som rör bolagets skyldigheter som noterat bolag.

Kontakta oss för mer information

Johan Fridell

Certified Adviser/Mentor