Oblique Therapeutics AB (publ)

Oblique Therapeutics AB (publ)

Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ) beslutade den 9 februari 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2023, om en nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för Oblique Therapeutics aktieägare som vid full teckning tillför bolaget cirka 28,6 Mkr före emissionskostnader.