Legal information

Våra tillstånd

Eminova Fondkommission AB står under Finansinspektionens tillsyn med följande tillstånd

 

Tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument;
  (2 kap. 1 § 1, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag;
  (2 kap. 1 § 2, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.
  (2 kap. 1 § 7, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Tillstånd att som sidotjänst

 • Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet;
  (2 kap. 2 § 1, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)
 • lämna råd till företag och kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp;
  (2 kap. 2 § 3 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Tillstånd att som annan sidoverksamhet

 • bedriva verksamhet som Certified Adviser
  (2 kap. 3 § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)