Eminova Emissionshantering

Emissionshantering

Eminova Fondkommission är ett emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear. Vi står under tillsyn av Finansinspektionen, som också utfärdat alla nödvändiga tillstånd för denna del av vår verksamhet.
 
Vi kan hantera de flesta förekommande typer av värdepapperstransaktioner. Dessa inkluderar bland annat företrädesemissioner, publika och riktade nyemissioner, options- och konvertibellösen, apportemissioner och enstaka utbokningar av värdepapper. Vi hjälper bolag att ansluta aktieboken till det centrala värdepappersregistret Euroclear. Eminova är också behjälpligt vid manuella utdelningar, SAK-utdelningar samt utbetalningar vid exempelvis likvidation.
 
Våra rutiner är alltid anpassade till den senaste tekniken. Exempelvis kan investerare teckna digitalt, med hjälp av mobilt BankID samt ta emot avräkningsnotor digitalt via Kivra.
 
Klicka här för att se våra pågående uppdrag.