Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)

Styrelsen i Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 21 februari 2024, beslutat om ett erbjudande till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och internationellt att teckna högst 2 333 333 Units i Kinda Brave Entertainment Group AB (publ). En unit består av tre (3) aktier, en (1) vederlagsfri TO1 och en (1) vederlagsfri TO2. Emissionslikviden uppgår till högst ca 35 miljoner kronor. Preliminär första handelsdag för aktien på Nasdaq First North Growth Market är den 3 juni 2024.