GSM Electric AB

GSM Electric AB

Styrelsen i GSM Electric AB (publ) (org.nr 559309-4609) har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2021, beslutat att erbjuda institutionella investerare och allmänheten i Sverige att teckna högst 1 100 000 aktier inför en kommande notering av Bolagets aktier. Fulltecknad emission kommer tillföra Bolaget initialt högst 12 100 000 SEK före emissionskostnader.