ApParkingspot Nordic AB

ApParkingspot Nordic AB

Allmänheten i Sverige och institutionella investerare inbjuds att teckna aktier i ApParkingSpot Nordic AB (publ) under perioden 20 november 2019 till och med den 10 december 2019 till en teckningskurs om 0,95 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar teckning av aktier till ett belopp om totalt 9,5 MSEK vilket motsvarar 10 000 000 aktier till den fastställda emissionskursen 0,95 SEK per aktie.