Zesec of Sweden AB (publ)

Zesec of Sweden AB (publ)

Styrelsen i Zesec of Sweden AB (publ) (org.nr 559106-5999) har den 19 september 2022 beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2022. Emissionen omfattar högst 5 100 850 units och kan inbringa bolaget ca 26,7 Msek vid full teckning.