Zazz Energy of Sweden AB (publ)

Zazz Energy of Sweden AB (publ)

Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (org.nr 559212-5685) har den 6 februari 2023, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande den 18 april 2023 beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 263 601 660 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 25 april 2023. Emissionen kan inbringa bolaget ca 26,4  MSEK vid full teckning.