Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Styrelsen i Unlimited Travel Group AB (publ) (org.nr 556337-3835) har den 26 augusti 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2020. Avstämningsdagen är den 7 september 2020, villkor 3:10, teckningskurs: 7,60 kr/aktie.