SIBEK AB (publ)

SIBEK AB (publ)

Styrelsen i SIBEK beslutade den 9 oktober 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 oktober 2023, att ge allmänheten i Sverige och teckningsåtagare möjligheten att förvärva högst 661 250 nyemitterade aktier. Säljande aktieägare erbjuder därtill 276 250 befintliga aktier till teckningsåtagare. Sammanlagt uppgår erbjudandet till högst 937 500 aktier motsvarande 15 miljoner kronor. Emissionslikviden uppgår till högst ca 10,6 miljoner kronor. Preliminär första handelsdag för aktien på First North är den 6 november 2023.