Scandinavian ChemoTech AB

Scandinavian ChemoTech AB

Styrelsen i Scandinavian ChemoTech AB (org.nr 556937-9547) har den 9 oktober 2023 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 16 maj 2023. Emissionen omfattar högst 5 938 614 aktier och kan inbringa bolaget ca. 14,85 MSEK vid full teckning.