Raybased AB (publ)

Raybased AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Raybased Holding AB (publ) (org.nr 5567763213) har den 29 maj 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 49 110 952 aktier och kan inbringa bolaget 24 555 476 kronor vid full teckning. Nyemissionen omfattas av emissionsgarantier till ett belopp uppgående till hela emissionsbeloppet, ca 24,6MSEK. Dessa garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.