Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ)

Styrelsen i Peptonic Medical AB (org.nr. 556776-3064) har den 19 november 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 30 juni 2020. Emissionen omfattar högst 23 273 087 aktier och kan inbringa bolaget 25 367 664,83 SEK vid full teckning.