Padel United Intressenter Sverige AB

Padel United Intressenter Sverige AB

Styrelsen i Padel United Intressenter Sverige AB, (org.nr 559339-3589), har den 29 november 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga preferensaktieägare av serie P2, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 22 september 2022. Emissionen omfattar högst 2 739 792 preferensaktier P2 och kan inbringa bolaget ca. 123, 3 kronor vid full teckning.