Job Solution Sweden Holding AB (publ)

Job Solution Sweden Holding AB (publ)

Styrelsen i Job Solution Sweden Holding AB (publ), org.nr (559203–6254), har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 21 januari 2022, beslutat att erbjuda institutionella investerare och allmänheten i Sverige att teckna högst 500 000 aktier inför planerad notering på First North. Fulltecknad emission kommer tillföra Bolaget högst 15 MSEK före emissionskostnader.