Industrial Solar Holding Europe AB (publ)

Industrial Solar Holding Europe AB (publ)

 

Styrelsen i Industrial Solar Holding Europe AB (publ) (org.nr 559110-3972) har den 8 januari 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 5 juni 2019. Emissionen omfattar högst 3 798 247 aktier och kan inbringa bolaget ca 24,7 MSEK kronor vid full teckning.