Hybricon AB

Hybricon AB

Styrelsen i Hybricon AB (org.nr 556936-2196) har den 23 mars 2023 beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 3 maj 2022. Emissionen omfattar högst 4 967 238 units och kan inbringa bolaget 11 176 285,50 kronor vid full teckning.