Grundingen Fastighets AB

Grundingen Fastighets AB

Den 28 oktober 2019 beslutade styrelsen i Grundingen Fastighets AB (org.nr 559107-0049), med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 18 juni 2019, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 122 721 252 aktier och kan inbringa Bolaget cirka 24,5 MSEK vid full teckning.