Grundingen Fastighets AB

Grundingen Fastighets AB

Styrelsen i Grundingen Fastighets AB (org.nr. 559107-0049) har den 2 mars 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 8 maj 2020. Emissionen omfattar högst 128 353 692 aktier och kan inbringa bolaget 25 670 738,40 kronor vid full teckning.

 

Förlängd teckningstid t.o.m 8 april 2021.