Gaming Corps AB

Gaming Corps AB

Styrelsen i Gaming Corps AB (publ) (org.nr 556964-2969) har den 26 oktober 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 24 juni 2020. Emissionen omfattar högst 8 704 652 aktier och kan inbringa bolaget 26 113 956,00 kronor vid full teckning.
Avstämningsdagen är den 2 november 2020, villkor 1:4, teckningskurs: 3,00 kr/aktie.