Classic Living CL AB

Classic Living CL AB

Styrelsen i Classic Living CL AB (org.nr 559091-1052) har den 21 januari 2022 beslutat, villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma den 24 februari 2022, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 6 461 835 aktier och kan inbringa bolaget 84 MSEK vid full teckning.

Teckning utan företräde kan endast anmälas av de som tecknat aktier med stöd av rätter i emissionen.