CirChem AB

CirChem AB

Styrelsen i CirChem AB har den 17 januari 2023 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat den extra bolagsstämmans efterföljande godkännande den 3 februari 2023. Emissionen omfattar högst 13 753 028 aktier och kan inbringa bolaget 41 259 084,00 kronor vid full teckning.