BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ)

Styrelsen i BrainCool AB (org.nr 556813-5957) har den 4 oktober 2022 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2022, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 65 599 526 aktier och kan inbringa bolaget ca 82 miljoner kronor vid full teckning.