Aprendere Skolor AB

Aprendere Skolor AB

Styrelsen i Aprendere Skolor AB (publ) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 9 februari 2021, beslutat att erbjuda institutionella investerare och allmänheten i Sverige att
teckna högst 1 250 000 units inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. En unit består av en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO1. Fulltecknad emission kommer tillföra Bolaget initialt högst 20 000 000,00 SEK före emissionskostnader och, vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner, ytterligare 6 000 000,00 SEK.