Aegirbio AB

Aegirbio AB

Styrelsen i Aegirbio har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 februari 2020, beslutat att genomföra en emission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Emissionen är riktad till allmänheten och institutionella investerare.