Våra Tjänster

Rådgivning

Vi kommer med goda råd i samband med de flesta typer av transaktioner där vi är behjälpliga, från smått till stort. Ibland är våra kunder dock i behov av en mer omfattande rådgivning kring processen i stort, finansieringsstrategi, bolagsformalia och mycket mer. Här kan våra erfarna rådgivare erbjuda en mängd goda råd helt i linje med kundens behov och god sed på aktiemarknaden.

Certified Adviser/ Mentor

För bolag som står inför notering eller är noterade på Nasdaq First North Growth Market eller Nordic Growth Markets tillväxtmarknad Nordic SME erbjuder vi tjänsten som Certified Adviser respektive Mentor.

Läs mer

Notering

Eminova åtar sig projektledarrollen i samband med noteringar på såväl reglerade marknader (Börser) som alternativa marknader (MTF:er/SME:er).

 

Förutom de rent administrativa tjänsterna upprättar vi noteringshandlingar och analyserar behov av kompletteringar i styrelser och ledningar. Vi hjälper också till att förbereda bolagets organisation inför den nya tillvaron som publikt företag.

Prospekt/ memorandum

 • Upprättande
 • Layout
 • Teaser

Euroclearanslutning

Vi bistår med hjälp kring hela anslutningsprocessen och är länken mellan bolaget och Euroclear. Vi ser till så att förutsättningarna är uppfyllda samt samlar in den dokumentation som behövs.

Emissionshantering

 • Företrädesemissioner
 • Spridningsemissioner
 • Options-/konvertibellösen
 • Utbokning av värdepapper (riktade nyemissioner/utdelning)
  Etc.

Finansiering

 • Kapitalanskaffning
 • Brygglån
 • Garantier/teckningsåtagare