KRISFONDEN

Eminova Fondkommission är medgrundare till Krisfonden.

Läs mer om Eminovas engagemang för Sveriges småföretagare här.

Certified Adviser / Mentor

För bolag som står inför notering eller är noterade på Nasdaq First North eller NGM erbjuder vi tjänsten som Certified Adviser respektive Mentor.

Alla tjänster

Vårt tjänsteutbud är omfattande! De kan i mångt och mycket köpas separat men oftast flätas flera tjänster samman för att utgöra hela transaktionen.

 

 

“Med en god och personlig service står Eminova till förfogande för alla bolag som avser genomföra någon form av värdpapperstransaktion.”

 

Välkommen!