”Med en god och personlig service står Eminova till förfogande för alla bolag som avser genomföra någon form av värdepapperstransaktion.”

Eminova startades 2012 och är en ”one-stop-shop” för bolag som efterfrågar högkvalificerad corporate finance-rådgivning. Eminovas kunder är bolag i olika branscher som är noterade eller som står inför en notering. För bolag som ska noteras eller är noterade på Nasdaq First North Growth Market eller Nordic Growth Markets tillväxtmarknad Nordic SME kan Eminova även åta sig rollen som Certified Adviser respektive Mentor. Oavsett behov eller bransch är det gemensamt för Eminovas kunder att de efterfrågar en trygg och effektiv kapitalanskaffningsprocess. Eminovas medarbetare har under många år arbetat med såväl administration av kapitalmarknadstransaktioner som corporate finance-rådgivning. Eminovas medarbetare har gedigen erfarenhet från olika befattningar på aktiemarknaden och delar en samsyn kring etik, affärsmetoder och respekt för de aktieägarvärden som Eminovas klientföretag representerar. Eminova är en del av Eminovagruppen där även Eminova Partners ingår och tillsammans har Eminovagruppen ett heltäckande erbjudande för bolag i noterad och privat miljö.

Läs mer om oss här

Certified Adviser / Mentor

För bolag som står inför notering eller är noterade på Nasdaq First North Growth Market eller Nordic Growth Markets
tillväxtmarknad Nordic SME erbjuder vi tjänsten som Certified Adviser respektive Mentor

Alla tjänster

Se hela vårt tjänsteutbud här