Zhoda Investments AB (publ)

Zhoda Investments AB (publ)

Styrelsen i Zhoda Investments AB (publ) (org.nr 559030-3490) har den 19 april 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 23 juni 2022. Emissionen omfattar högst 261 257 458 aktier och kan inbringa Bolaget cirka. 13 MSEK vid full teckning. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier till ett belopp uppgående till 6,3 MSEK. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande
arrangemang.