Zesec of Sweden AB (publ)

Zesec of Sweden AB (publ)

Den 17 april - 28 april 2023 kan innehavare av optioner (TO 3) växla dessa till aktier. En (1) TO 3  kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 0,17 kr.

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.