Zazz Energy of Sweden AB

Zazz Energy of Sweden AB

Den 14 januari - 25 januari 2022  kan innehavare av optionerna (TO 1 och TO 2) växla dessa till aktier. Fem (5) TO 1  kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 3,00 kr. Fem (5) TO 2  kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 4,00 kr.

 

Kommande inlösenperioder:

TO 1:

6 - 20 maj 2022

TO2:

12 - 19 augusti 2022

9 - 16 december 2022

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.