Zazz Energy of Sweden AB (publ)

Zazz Energy of Sweden AB (publ)

Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (559212-5685) har den 30 oktober 2020 beslutat om att genomföra en nyemission av högst6 666 667 nya B-aktier utan företräde för befintliga aktieägare.
Fulltecknad emission kommer tillföra bolaget högst ca 5 Mkr före emissionskostnader.