ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)

Den 12 augusti - 19 augusti 2022  kan innehavare av optionerna  TO 2 B växla dessa till aktier. Fem (5) TO 2 B kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 4,00 kr.

 

Kommande inlösenperioder:

TO2:

9 - 16 december 2022

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.