Zazz Energy of Sweden AB (publ)

Zazz Energy of Sweden AB (publ)

Den 6 maj - 20 maj 2022  kan innehavare av optionerna (TO 1 ) växla dessa till aktier. Fem (5) TO 1  kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 3,00 kr.

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.