Veg of Lund AB (publ)

Veg of Lund AB (publ)

Den 8 januari 2020 beslutade styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 31 oktober 2019 att genomföra nyemission av aktier till allmänheten i Sverige. Erbjudandet omfattar således högst 2 727 272 nyemitterade aktier. Priset kommer uppgå till 11,00 SEK per aktie.