VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Styrelsen i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), med org.nr 556767-9625, (”Bolaget”) har den 8 augusti 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 17 juni 2022.
Emissionen omfattar högst 6 815 355 aktier och kan inbringa Bolaget 2 726 142 kronor vid full teckning.

 

Anmälningssedel för teckning utan stöd av rätter läggs upp när teckningstiden startar.