Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Styrelsen i Unlimited Travel Group AB (publ) (org.nr 556337-3835) har den 18 december 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagstämman den 2 december 2020. Emissionen omfattar högst 5 851 090 aktier och kan inbringa bolaget ca 35,1 MSEK vid full teckning.