TracTechnology

TracTechnology

Styrelsen i TracTechnology AB (org.nr 556623-1030) har med stöd av bemyndigande från årsstämma den 16 juni 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 7 135 755 aktier av serie B och kan inbringa TracTechnology 1 783 938,75 kronor vid full teckning.