TracTechnology AB

TracTechnology AB

Styrelsen i TracTechnology AB (org.nr 556623-1030) har med stöd av bemyndigande från årsstämma den 16 juni 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 20 000 000 aktier av serie B och kan inbringa TracTechnology 5 000 000,00 kronor vid full teckning.