Svenska Fribrevsbolaget Partners Sweden AB (publ)

Svenska Fribrevsbolaget Partners Sweden AB (publ)

Styrelsen i SFB Partners beslutade den 18 april 2023, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 24 mars 2023,  att ge allmänheten i Sverige möjligheten att förvärva högst 271 740 aktier i Bolaget motsvarande en emissionslikvid om 25 000 080 kronor.